Verkeer in Nederland voor nieuwkomers: veilig lopen en fietsen

Vluchtelingen en nieuwkomers in Nederland zijn vaak niet op de hoogte van de Nederlandse verkeersregels. In 2016 ontwikkelde Senza daarom een brochure met de belangrijkste verkeersregels voor voetgangers en fietsers. De brochure is bedoeld voor vluchtelingen die nog niet zo lang in Nederland zijn, maar kan ook gebruikt worden voor andere buitenlanders die in Nederland verblijven. De brochure bestaat vooral uit afbeeldingen van verkeerssituaties, waarbij snel te zien is wat een voetganger of fietser in die situatie moet doen. Dat wordt met een groen, rood of geel teken aangegeven. Daarnaast worden in de brochure de belangrijkste verkeersborden toegelicht. Bijzonder aan de brochure is dat de regels hoofdzakelijk in beeldtaal worden weergegeven. De inhoud van de brochure is vertaald in vier talen: Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya.

Verkeerswijzer Groningen stelde de brochure in 2016 gratis beschikbaar voor organisaties in de provincie Groningen. Instanties van buiten de provincie kunnen de brochure bestellen bij Senza Communicatie, via e-mail info@senza.nl.

Lees meer over de brochure >

login