Projecten

Verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, Shared Space, veiligheid, duurzaamheid, onderwijs, zorg. Dat zijn thema's waarin we ons thuis voelen en waarin we ruime kennis hebben opgebouwd. Hieronder vindt u verschillende voorbeelden van projecten die Senza de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. En dit is natuurlijk niet alles wat we deden... 

Sorteer op Periode | Thema | Opdrachtgever

Wedde dat ’t lukt?!

Periode:november 2017
Thema:leefbaarheid, zorg, participatie
Opdrachtgever:Groninger Dorpen

In het bijzondere zorginitiatief ‘Wedde dat ’t lukt’ zorgen dorpsbewoners, zorgprofessionals, vrijwilligers en een dorpsondersteuner ervoor dat dorpsbewoners langer zelfstandig thuis kunnen worden. In opdracht van Vereniging Groninger Dorpen maakte Senza Communicatie een boekje over Wedde dat ’t lukt. 

Lees meer >

‘Ik val op’ in Drenthe

Periode:oktober 2017
Thema:fietsverlichting
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Op donderdagochtend 19 oktober stond het Vincent van Gogh college in Assen helemaal in het teken van verlichting. (Hulp)diensten vroegen aandacht voor het belang van goede fietsverlichting. Senza ondersteunde deze bijzondere actie. 

Lees meer >

Samen wegwerken: campagne Noord-Nederland

Periode:september 2017
Thema:infrastructuur, wegwerkzaamheden, veiligheid
Opdrachtgever:Rijkswaterstaat Noord-Nederland

‘Wij willen veilig & vlot!’ zeggen de wegwerkers op de poster van de campagne die verkeersdeelnemers in Noord-Nederland én bouwbedrijven bewust moet maken van de onveiligheid bij wegwerkzaamheden. Senza ontwikkelde de campagne in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, politie en de drie noordelijke provincies. 

Lees meer >

Groningse Schoolvereniging krijgt nieuwe communicatiemiddelen

Periode:september 2017
Thema:Onderwijs
Opdrachtgever:Groningse Schoolvereniging (GSV)

Een missie en visie die doorklinkt in de communicatie van de school. Dat was de wens van de Groningse Schoolvereniging. Daarom gingen we aan de slag met een aantal middelen van deze internationale basisschool.

Lees meer >

Animatie Weefvakken

Periode:september 2017
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Op een auto(snel)weg kom je soms op plekken waar in-en uitvoegers samenkomen in één wegvak. Een weefvak. Veel weggebruikers vinden het gebruiken van deze weefvakken lastig, vooral als ze kort zijn. Daarom maakten we een animatie, waarin wordt uitgelegd hoe je veilig kunt in- en uitvoegen op een weefvak.

Lees meer >

Moddercampagne provincie Fryslân

Periode:september 2017
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân

In de oogsttijd is er extra landbouwverkeer op de weg te vinden. Dat zorgt voor meer modder op de weg. Bij regen ontstaat er de kans op slipgevaar voor medeweggebruikers. Het is belangrijk om daar alert op te zijn in deze tijd. Daarom is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROVF) een campagne gestart om aandacht te vragen voor de risico’s van modder op de weg. Senza organiseerde deze verkeersveiligheidscampagne.

Lees meer >

Drentse verkeersveiligheidscampagnes

Periode:april 2017
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Senza ondersteunde het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) ook dit jaar bij het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende verkeersveiligheidscampagnes. Van Fietsmodus tot ‘Veurjaor in de kop?’. 

Lees meer >

A7? Attent!

Periode:april 2017
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Gefocust zijn en rekening met elkaar houden. Als weggebruikers dat wat meer doen op de A7 in Friesland en Groningen, kunnen er een hoop ongelukken voorkomen worden. Onder het motto ‘A7? Attent!’ houden de politie en Rijkswaterstaat daarom een actie op de A7. Senza ondersteunt de actie met voorlichting. 

Lees meer >

Verkeersbrochure Drenthe

Periode:februari 2017
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Provincie Drenthe en alle Drentse gemeenten bieden verschillende verkeersveiligheidstrainingen en –projecten aan voor alle inwoners in de provincie. Senza hielp hen om de trainingen en projecten te bundelen in een vrolijke en overzichtelijke verkeersbrochure.  

Lees meer >

Samen richting Nul verkeersslachtoffers!

Periode:januari 2017
Thema:verkeer
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Politie Noord-Nederland en het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe gaven tijdens de MotorExpo in Assen voorlichting over het belang van verkeersveiligheid en in het bijzonder die van motorrijders. Senza ondersteunde hen bij het organiseren van de beursdeelname.

Lees meer >

Nieuwe website voor Residentie De Wijert

Periode:januari 2017
Thema:zorg, ouderen
Opdrachtgever:Residentie De Wijert

De website van een luxe serviceflat voor ouderen was aan vervanging toe. Residentie De Wijert schakelde Senza in voor de realisatie ervan.

Lees meer >

Campagne op de N34 tegen keren op de weg, afleiding achter het stuur en gevaarlijk inhalen

Periode:december 2016
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Provincie Drenthe

In opdracht van de provincie Drenthe ontwikkelden we een verkeersveiligheidscampagne voor de provinciale autoweg N34. 

Lees meer >

Fietsverlichtingscampagne Drenthe en Groningen

Periode:november 2016
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe en Verkeer- en Vervoerberaad Groningen

De Drentse en Groningse overheden hebben in het najaar van 2016 een fietsverlichtingscampagne gehouden. Senza ontwikkelde de campagnes en voerde ze uit. We organiseerden controleacties en ludiek straattheater en we zorgden voor green graffiti op 160 fietspaden.

Lees meer >

Landbouwverkeer in the picture!

Periode:september 2016
Thema:landbouwverkeer, verkeersveiligheid, loonwerkers
Opdrachtgever:VVB Groningen

Het is weer oogsttijd! Dus extra landbouwverkeer op de weg. En modder. Verkeerswijzer Groningen vraagt landbouwverkeer en andere weggebruikers om de komende periode begrip voor elkaar te hebben. Senza vernieuwde de moddercampagne en ondersteunde de politie bij de voorlichting aan boeren en loonwerkers. 

Lees meer >

Winactie op Instragram moet jonge scooterrijders verleiden

Periode:september 2016
Thema:verkeersveiligheid, jongeren, scooters
Opdrachtgever:VVB Groningen, VVB Drenthe

Een online actie moet jonge scooter- en brommerrijders in Drenthe en Groningen verleiden tot (informatie over) veilig rijgedrag. Mét een winactie op instagram... 

Lees meer >

Campagne 1dingtegelijk in het verkeer, ook in Drenthe!

Periode:september 2016
Thema:verkeersveiligheid, afleiding
Opdrachtgever:VVB Groningen, VVB Drenthe, N366 Veilig

Hou je aandacht achter het stuur bij het verkeer. Zo luidt de boodschap van de campagne 1dingtegelijk die Senza in Groningen ontwikkelde. Dit jaar verzorgen we hem ook in Drenthe. Met nieuwe elementen natuurlijk!

Lees meer >

Open dag akkerbouwbedrijf in thema landbouwverkeer

Periode:juli 2016
Thema:verbinden, landbouwverkeer
Opdrachtgever:VVB Groningen

Het gesprek over verkeersveiligheid tussen boeren en omwonende dorpelingen op gang brengen. Dat was onder meer het doel van de open dag van akkerbouwbedrijf Gaaikema in Houwerzijl op 9 juli. Senza was de verbindende kracht.

Lees meer >

Interne en externe bekendmaking Verkeerswijzer Groningen

Periode:juni 2016
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Verkeer- en Vervoerberaad Groningen

De afgelopen periode heeft het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen aandacht besteed aan de interne en externe communicatie van Verkeerswijzer Groningen. Senza ondersteunde bij deze communicatie door onder andere het organiseren van een beursdeelname. 

Lees meer >

Verkeerskrant Drenthe

Periode:juni 2016
Thema:Verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Deze maand verschijnt de Verkeerskrant huis aan huis in Drenthe. De tiende editie is een fietsspecial met allerlei nieuws over wat de provincie Drenthe te bieden heeft op het gebied van fietsen. 

Lees meer >

Snelheidscampagne en publiekspanel Rijkswegen Noord

Periode:mei 2016
Thema:verkeersveiligheid, burgerparticipatie, procesmanagement
Opdrachtgever:Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat, politie en Openbaar Ministerie werken samen aan de verkeersveiligheid op rijkswegen in Noord-Nederland. Zo riepen zij in april een publiekspanel in het leven en startten ze in mei met een snelheidscampagne op de dubbelbaansautowegen N31 en N33.

Lees meer >

Verkeersborden bij COA in Ter Apel

Periode:mei 2016
Thema:Verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Provincie Groningen

Op dinsdag 24 mei zijn bij het asielcomplex in Ter Apel twee verkeersinformatieborden geplaatst. De borden zijn bedoeld om een veiligere verkeersdeelname van asielzoekers langs de provinciale weg N366 te bevorderen. Senza ontwikkelde het informatiebord in opdracht van de provincie Groningen. 

Lees meer >

Communicatie over nieuwe vorm van onkruidbestrijding

Periode:mei 2016
Thema:milieu, ruimtelijke ordening
Opdrachtgever:gemeenten De Marne en Eemsmond

Gemeenten De Marne en Eemsmond gaan over op niet-chemische onkruidbestrijding. Deze nieuwe manier van bestrijden betekent echter ook dat er meer onkruid zichtbaar zal zijn op de openbare plekken. Senza ondersteunde de gemeenten met de communicatie hierover. 

Lees meer >

Fiets op, modus aan!

Periode:april 2016
Thema:Verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Steeds meer ongelukken in het verkeer komen door smartphonegebruik. Met name bij fietsende jongeren. Om die reden vraag het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe dit voorjaar met de campagne Fietsmodus extra aandacht voor smartphonegebruik op de fiets. Senza organiseerde de startactie van de campagne. 

Lees meer >

Drentse motorrijders met Veurjoar in de kop op training

Periode:maart 2016
Thema:Verkeersveiligheid
Opdrachtgever:VVBD en VVB Groningen

Groningse en Drentse motorrijders krijgen dit voorjaar extra aandacht van Verkeer- en Vervoerberaad Groningen en Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. Senza verzorgt onder meer een speciale kortingsactie voor Drentse motorrijders via Facebook. 

Lees meer >

Veilig door De Marne: een pilotproject voor burgerparticipatie

Periode:februari 2016
Thema:verkeer, burgerparticipatie
Opdrachtgever:Gemeente De Marne

Gemeente De Marne is in 2015 gestart met een project waarbij ze burgers wil motiveren om de verkeersveiligheid in hun eigen buurt te verbeteren. Senza ondersteunt de gemeente in dit proces. 

Lees meer >

Verkeersbrochure voor nieuwkomers in Nederland

Periode:februari 2016
Thema:verkeer
Opdrachtgever:Verkeer- en Vervoerberaad Groningen

Vluchtelingen en nieuwkomers in Nederland zijn vaak niet op de hoogte van de Nederlandse verkeersregels. In opdracht van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen ontwikkelde Senza daarom een brochure met de belangrijkste verkeersregels voor voetgangers en fietsers.

Lees meer >

Iemand met alcohol op? Zeg Stop! Zoek samen een Bob

Periode:december 2015
Thema:verkeersveiligheid, alcohol
Opdrachtgever:Verkeer- en Vervoerberaad Groningen

In december 2015 besteedt het Verkeer- en Vervoerberaad (VVB) Groningen extra aandacht aan alcohol in het verkeer. Het VVB ondersteunt de landelijke campagne en richt zich daarnaast expliciet op onder meer maatschappelijk werkers met de slogan ‘Iemand met alcohol op? Zeg stop! Zoek samen een Bob’. Senza ontwikkelde voor de campagne van het VVB onder meer een campagneplan, een informatiekaart, een brief en weggevers.

Lees meer >

Fietsverlichtingscampagne Fietsroute Hoogezand-Groningen

Periode:december 2015
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:provincie Groningen

In het najaar van 2015 is op de fietsroute Hoogezand-Groningen een fietsverlichtingscampagne gehouden. Senza ontwikkelde het campagneplan en organiseerde fietsverlichtingscontroles met een mobiele fietsenmaker en theatrale acties voor automobilisten.

Lees meer >

Fietsverlichtingscampagne provincie Groningen

Periode:december 2015
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Verkeer- en Vervoerberaad Groningen

In het najaar van 2015 is door de Groningse overheden een fietsverlichtingscampagne gehouden. Senza ontwikkelde het campagneplan, organiseerde fietsverlichtingscontroles en theatrale interventies op markten en liet door de hele provincie graffiti plaatsen op fietspaden.  

Lees meer >

Campagne Samen richting Nul verkeersslachtoffers

Periode:oktober 2015
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Burgers zelf verantwoordelijkheid laten nemen voor hun eigen verkeersveiligheid en die van anderen. Dat is het doel van de Drentse campagne Samen richting Nul verkeersslachtoffers. Senza realiseerde dit jaar onder andere een informatiebulletin voor de campagne.   

Lees meer >

Voorlichting oversteek Hoogersmilde

Periode:oktober 2015
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:provincie Drenthe

In het Drentse Hoogersmilde ligt een lastige oversteek over de provinciale weg N371 (Rijksweg). Veel basisschoolkinderen maken hier gebruik van. Senza hielp de provincie Drenthe om voorlichting te geven over veilig oversteken aan de kinderen, hun ouders en andere weggebruikers.

Lees meer >

Revisie brochure en website Maarwold

Periode:oktober 2015
Thema:wonen
Opdrachtgever:Maarwold

Comfortabel, veilig en verzorgd wonen doe je in Maarwold. Die boodschap wilde serviceappartementencomplex Maarwold duidelijk uitstralen. Reden om de bestaande brochure en website te vernieuwen.

Lees meer >

Voorlichting over snelheidslimiet

Periode:oktober 2015
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:provincie Groningen

Op grote delen van de provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel mag je maximaal 100 km/uur. Toch rijden er geregeld mensen langzamer. Dat is niet verboden, maar kan wel voor gevaarlijke situaties zorgen. Het project N366 Veilig vraagt daarom extra aandacht voor de snelheidslimiet. 

Lees meer >

Animatie werkzaamheden N366

Periode:oktober 2015
Thema:wegwerkzaamheden, verkeersveiligheid
Opdrachtgever:provincie Groningen

Aan de provinciale weg N366 wordt veel en lang gewerkt. De provincie is op dit moment bezig met voorbereidingen om de weg tussen Veendam en Stadskanaal aan te pakken. De weg wordt daar verdubbeld en verbreed. Senza liet de plannen verbeelden in een animatie.

Lees meer >

Campagne Modder op de weg 2015

Periode:september 2015
Thema:landbouwverkeer, verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Verkeer- en Vervoerberaad Groningen

Het is oogsttijd! Aardappelen, suikerbieten, mais: het moet allemaal van het land. En dus ligt er weer vaker modder op de weg. Om het verkeer te waarschuwen en de landbouwbedrijven te attenderen op hun verantwoordelijkheden voert het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen campagne.

Lees meer >

Speciale uitgave informatiekrant N366 Veilig

Periode:juli 2015
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:provincie Groningen

De provincie Groningen gaat de provinciale weg N366 tussen Veendam en Stadskanaal verdubbelen en verbreden. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig, een zogeheten provinciaal inpassingsplan. In juni verscheen hierover een speciale informatiekrant.

Lees meer >

Scootervrienden

Periode:mei 2015
Thema:verkeersveiligheid, jeugd
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe, VVB Groningen

Bijna elke dag gebeurt er in Groningen en Drenthe een scooterongeluk. Bij bijna de helft van deze ongelukken raken mensen gewond. Vooral jonge scooterrijders zijn vaak betrokken bij ongelukken. Om jongeren bewust te maken en veilig scooterrijden te stimuleren, ontwikkelde Senza de campagne ‘Scootervrienden’. 

Lees meer >

Drie-E-project op fietsroute van start

Periode:april 2015
Thema:verkeersveiligheid, overheid, fiets
Opdrachtgever:provincie Groningen

Op de fietsroute Hoogezand-Groningen gebeuren teveel ongelukken en voelen mensen zich soms onveilig. De provincie, de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond gaan er nu samen de verkeersveiligheid verbeteren. Senza Communicatie helpt bij de communicatie en educatie. 

Lees meer >

Vernieuwde campagne Ga wijs op weg

Periode:april 2015
Thema:ouderen, verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Als je ouder wordt, neem je op een andere manier deel aan het verkeer dan voorheen. Zo veranderen bijvoorbeeld tempo, zicht en alertheid. De campagne ‘Ga wijs op weg’ moedigt ouderen aan op een veilige wijze deel te blijven nemen aan het verkeer. Senza verzorgde de teksten voor de vernieuwde website en de tekst voor de bijbehorende brochure.

Lees meer >

Veilig oversteken in Huis ter Heide

Periode:maart 2015
Thema:verkeersveiligheid, educatie, scholieren
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, staan er sinds september 2014 verkeerslichten op de drukke kruising Domeinweg/Norgervaart in Huis ter Heide. In opdracht van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe maakte Senza Communicatie een folder over veilig oversteken die aan scholieren werd uitgedeeld. 

Lees meer >

Wijzer op weg met Verkeerswijzer Groningen

Periode:maart 2015
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Verkeer- en Vervoerberaad Groningen

In februari 2015 is Verkeerswijzer Groningen gelanceerd: een beeldmerk voor verkeersveiligheidsactiviteiten in Groningen en het domein van een nieuwe website (www.verkeerswijzergroningen.nl). Senza ontwikkelde de huisstijl en website.

Lees meer >

Fietswijs: senioren veilig en fit op de fiets!

Periode:februari 2015
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:provincie Groningen

Met de campagne Fietswijs wil de provincie Groningen ouderen helpen om veilig en fit op de fiets aan het verkeer deel te nemen. Senza ontwikkelde de website en beheerde de bijbehorende Facebookpagina. 

Lees meer >

‘Ik wilde even…’ 1dingtegelijk

Periode:november 2014
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Verkeer- en Vervoerberaad Groningen, N366 Veilig

‘1dingtegelijk’ doen in het verkeer kan ernstige ongelukken voorkomen. Senza ontwikkelde de Groningse campagne in opdracht van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen en het project N366 Veilig.

Lees meer >

Positieve resultaten A7 Veilig

Periode:november 2014
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, politie en onder meer provincies werkten ruim twee jaar samen aan de verkeersveiligheid op de A7. Senza maakte deel uit van het kernteam dat de dagelijkse leiding had, verzorgde de communicatie en voorlichtingacties gericht op veilig rijgedrag.

Lees meer >

Blijf uit de dode hoek & get in the picture!

Periode:november 2014
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

‘Laat zien hoe jij rekening houdt met de dode hoek.’ Dat was de opdracht van een fotowedstrijd op Facebook voor het voortgezet onderwijs in Drenthe, in het kader van de dodehoekcampagne. Senza bedacht het en organiseerde de actie.  

Lees meer >

Aan de slag bij Aanpak Ring Zuid

Periode:oktober 2013
Thema:infrastructuur
Opdrachtgever:Projectbureau Aanpak Ring Zuid

Inzet van een senior communicatie-adviseur bij het projectbureau van Aanpak Ring Zuid, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen. Het projectbureau bereidt de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg voor.

Lees meer >

Coevorden Bezuinigt

Periode:september 2013
Thema:bezuinigen
Opdrachtgever:gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden voerde voor de zomer een online dialoog met haar inwoners over nieuwe bezuinigingen van € 6 miljoen. Senza ontwierp de dialoog en begeleidde de uitvoering.

Lees meer >

Groningen Geeft Thuis

Periode:september 2013
Thema:huiselijk geweld
Opdrachtgever:Stichting Huis en Toevluchtsoord

Met de campagne ‘Groningen geeft thuis’ vraagt de Stiching Huis en Toevluchtsoord iedereen om hulp bij de inrichting van een nieuwe voorziening. Senza Communicatie draagt bij aan de online strategie van deze campagne.

Lees meer >

Senza communiceert over infrawerken aan N366

Periode:maart 2013
Thema:verkeer
Opdrachtgever:provincie Groningen

Naast de communicatie over het Gericht VerkeersToezicht-project N366 Veilig, verzorgt Senza tot en met 2016 ook alle communicatie rondom de infrastructurele werkzaamheden aan deze weg. Senza won de omvangrijke pitch voor deze klus.

Lees meer >

Analyse social media rond aardschokken

Periode:februari 2013
Thema:bodemdaling, aardgaswinning
Opdrachtgever:eigen initiatief

Senza Communicatie voerde op eigen initiatief een lichte analyse van de online dynamiek rondom de aardschokken in Groningen uit. De analyse biedt onder meer een compleet beeld van de online plekken die dominant zijn. 

Lees meer >

Maklukzat wint Galjaardprijs 2012!

Periode:oktober 2012
Thema:gezondheid
Opdrachtgever:Vereniging van Drentse gemeenten

De Vereniging Drentse Gemeenten heeft gisteren de Galjaardprijs voor overheidscommunicatie gewonnen met de innovatieve campagnewedstrijd ‘Geen alcohol onder de 16 jaar, Maklukzat’. Zowel de vakprijs als de publieksprijs werden aan Maklukzat toegekend.

Lees meer >

Boer waarschuwt: modder op de weg!

Periode:september 2012
Thema:verkeersveiligheid, verkeer, veiligheid
Opdrachtgever:provincie Groningen

Na de aardappelen gaan nu de bieten uit de grond. Dat betekent kans op gladheid als gevolg van modder op de weg! Derk Bosscher – boer én voormalig RTV-Noord weerman – kent de risico’s die modder op de weg met zich meebrengt van dichtbij. Hij werkte graag mee aan een radiospot.

Lees meer >

Gemeente Coevorden versterkt communicatieafdeling met Senza

Periode:september 2012
Thema:interim ondersteuning
Opdrachtgever:gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden schakelt voor een periode van ongeveer vier maanden de kennis en ervaring van Senza Communicatie in. Sinds 1 september versterkt communicatieadviseur Niels Keissen 24 uur per week de communicatiefadeling van de gemeente.

Lees meer >

Uitgebreid participatietraject stationsomgeving Coevorden

Periode:juni 2012
Thema:burgerparticipatie, gebiedsvisie, inspraak, Shared Space
Opdrachtgever:gemeente Coevorden

De binnenstad van Coevorden is volop in ontwikkeling. Eén van de projecten is het opstellen van de Gebiedsvisie Stationsomgeving. Met de gebiedsvisie wil de gemeente de stationsomgeving verbinden met het centrum, beter organiseren en aantrekkelijk maken.

Lees meer >

Geen alcohol onder de 16. Maklukzat!

Periode:mei 2012
Thema:gezondheid
Opdrachtgever:Vereniging van Drentse Gemeenten

Onder het motto 'Geen alcohol onder de 16, maklukzat' zet een groot aantal organisaties zich in voor het terugdringen van alcoholgebruik en –misbruik onder jongeren in Drenthe: de Drentse gemeente, Verslavingszorg Noord-Nederland, GGD Drenthe, Politie Drenthe, de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit en Koninklijke Horeca Nederland. Het project bestaat uit drie pijlers: publiek draagvlak & communicatie, vroegsignalering en handhaving & regelgeving. Senza Communicatie adviseert en ondersteunt in de interne en externe communicatie van dit unieke project: www.maklukzat.nl.

Lees meer >

Marketingcommunicatie nieuwe toeristische vaarverbinding

Periode:mei 2012
Thema:marketing, communicatie, water, toerisme
Opdrachtgever:provincie Drenthe

Een nieuwe vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel. De ontbrekende schakel in het internationale toervaarnet gaat in juni 2013 open. Senza Communicatie stelde een marketingcommunicatieplan op gericht op de Nederlandse en Duitse markt en verzorgt nu ook de uitvoering.

Lees meer >

Nieuwe rondweg voor Gorredijk

Periode:mei 2012
Thema:verkeer
Opdrachtgever:provincie Fryslân

In juli 2012 start provincie Fryslân met de aanleg van de rondweg rond Gorredijk (N392). Deze nieuwe rondweg vervangt het deel van de N392 dat nu nog door de bebouwde kom van Gorredijk loopt. Doel van het project is om de verkeersstroom binnen de bebouwde kom te verminderen. 

Lees meer >

Veurjoar in de kop? Voorbereid op weg!

Periode:maart 2012
Thema:verkeer
Opdrachtgever:VVBD en VVB Groningen

Elk jaar gebeuren in het voorjaar, met name in het eerste weekend met mooi weer, meer motorongelukken dan in de rest van het jaar. Reden voor het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe en het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen om hier ook dit jaar extra aandacht aan te besteden, onder meer met een tv-spotje.

Lees meer >

Veilig Bereikbaar Drenthe: nieuwe communicatiemiddelen VVBD

Periode:december 2011
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) heeft voor haar communicatie met de Drentse inwoners een aantal nieuwe middelen in gebruik genomen met een nieuwe huisstijl: een website, Verkeerskrant en het eigen Twitter-account @vbdrenthe.

Lees meer >

Groningse vo-scholieren maken kans op dagje op stap met politie

Periode:november 2011
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Regiopolitie Groningen

De meeste fans verzamelen voor hun eigen lightpainting, een soort lichtfoto. En hun mening geven over het verkeer onderweg naar school of huis. Dat moeten scholieren van het voortgezet onderwijs de komende weken in onze provincie doen om kans te maken op een paar sneakers of een dagje op stap met de politie. Via de actiewebsite www.groningenfietstveilig.nl wil Regiopolitie Groningen hen extra wijzen op het belang van goede fietsverlichting.

Lees meer >

Drentse gedeputeerde maakt eigen 'light painting'

Periode:oktober 2011
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Politie Drenthe

Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Henk Brink van Provincie Drenthe maakte op maandag 24 oktober zijn eigen 'light painting': een soort lichtschilderij. De foto laat goed zien waar het de komende weken in Drenthe om draait op het gebied van verkeersveiligheid: fietsverlichting.

Lees meer >

N366 Veilig zet wereld automobilist op z'n kop

Periode:augustus 2011
Thema:verkeer
Opdrachtgever:provincie Groningen

Op jaarmarkten in Veendam, Oude Pekela, Stadskanaal en Ter Apel kunnen weggebruikers deze zomer gratis plaatsnemen in een kantel- of rijsimulator naast een stand van het project 'N366 Veilig'. Automobilisten kunnen zo ervaren hoe het is om ondersteboven in een auto te hangen. Met deze actie en andere middelen besteedt het project dit jaar extra aandacht aan de onderwerpen 'onvoldoende afstand houden' en 'macht over het stuur verliezen'; twee belangrijke oorzaken van ongevallen op de provinciale weg N366.

Lees meer >

GGD Drenthe blikt terug op 2010

Periode:juli 2011
Thema:zorg, veiligheid
Opdrachtgever:GGD Drenthe

In juli verscheen een nieuwe Terugblik van GGD Drenthe, dit keer op 2010. De informatiekrant is verspreid onder gemeenten, onderwijsinstellingen en andere ketenpartners van de GGD. Senza Communicatie verzorgde de interviews en teksten voor de krant.

Lees meer >

Aanpak jonge bestuurders

Periode:mei 2011
Thema:verkeersveiligheid
Opdrachtgever:Regiopolitie en provincie Groningen

Op zondag 29 mei vond op het Kazerneterrein in Zoutkamp/Lauwersoog de automeeting 'Marneonwheels' (www.marneonwheels.nl) plaats.

Lees meer >

Nieuwsbrief Zebra: verkeersveiligheid op en rondom scholen

Periode:mei 2011
Thema:verkeer, veiligheid
Opdrachtgever:provincie Groningen, provincie Drenthe, provincie Fryslân

Afgelopen week viel voor de drieëntwintigste keer de Zebra bij bijna 5000 scholen op de mat. Ook deze keer stond het magazine boordevol informatie over verkeerseducatie en het Verkeersveiligheidslabel. 

In dit nummer stond de basis centraal: waarom is verkeerseducatie voor kinderen zo belangrijk? We keken naar de ontwikkelingsfasen van een kind. Wat kunnen kinderen op welke leeftijd wel of niet in het verkeer? Nieuwsgierig geworden? Kijk hier om de Zebra nr. 23 zelf te downloaden.

Lees meer >

Wegafsluitingen N355 door bomenkap provincie Groningen

Periode:maart 2011
Thema:verkeer
Opdrachtgever:provincie Groningen

Provincie Groningen voert van 21 maart tot en met 1 april kapwerkzaamheden uit langs de N355, ter hoogte van Grijpskerk en Niezijl. Langs de weg staan hoge bomen die zo oud zijn dat ze een gevaar vormen voor de omwonenden en weggebruikers van de N355. Om de bomen te kunnen kappen, sluit de provincie de N355 op drie plekken af, in drie fasen.

Lees meer >

Politie liet motorrijders bokkesprongen maken tijdens Noordelijke Motorbeurs

Periode:januari 2011
Thema:verkeer
Opdrachtgever:Regiopolitie Groningen, Drenthe en Friesland

Een goede voorbereiding voordat de motor van stal wordt gehaald. Dat adviseerden de drie Noordelijke politiekorpsen de bezoekers van de Noordelijke Motorbeurs afgelopen weekend in Martiniplaza in Groningen. Op een rodeostier konden bezoekers ervaren hoe het kan voelen om onvoorbereid op weg te gaan.

Lees meer >

“Ik was de laatste die haar sprak. Dat blijft me altijd bij.”: verkeerscampagne geeft politie gezicht.

Periode:december 2010
Thema:verkeer
Opdrachtgever:Regiopolitie Groningen

Senza ontwikkelde het concept van de campagne, de films en de andere campagneuitingen en begeleidde de productie daarvan. De campagne maakt deel uit van het jaarlijkse werkplan communicatie verkeershandhaving dat wij opstellen en uitvoeren in opdracht van Regiopolitie Groningen.

Lees meer >

Meerschap Paterswolde investeert in het Paterswoldsemeergebied

Periode:december 2010
Thema:ruimtelijke ordening
Opdrachtgever:Meerschap Paterswolde

Het Paterswoldsemeergebied bestaat uit het Paterswoldsemeer, Hoornsemeer, de Hoornseplas en omliggende recreatie- en natuurgebieden. De komende twee jaar investeert het Meerschap in een aantal projecten om het gebied aantrekkelijk te houden voor bewoners, toeristen en ondernemers.

Lees meer >

Impuls voor dorpse karakter van Oentsjerk en Gytsjerk

Periode:november 2010
Thema:verkeer, vervoer
Opdrachtgever:provincie Fryslân

Provincie Fryslân startte in 2010 met de grootschalige aanpak van de provinciale weg N361, ook wel Traverse Trynwâlden genoemd. Deze drukke weg met zo’n 11.000 verkeersbewegingen per dag, loopt van Dokkum via Oentsjerk en Gytsjerk naar Tytsjerk. Inwoners van de dorpen aan de N361 ondervonden veel overlast van de hoge verkeersdruk op de weg. Reden voor de provincie Fryslân om de weg eens stevig op de schop te nemen.

Lees meer >

Studenten Groningen maken kans op avondje stappen met politie

Periode:november 2010
Thema:verkeer, veiligheid
Opdrachtgever:Regiopolitie Groningen

Regiopolitie Groningen roept studenten in Groningen op om hun mening te geven over de vraag hoe veilig zij zich als fietser voelen in de stad Groningen. Hebben ze last van ander verkeer zoals taxi’s, bussen of plotseling overstekende voetgangers? Vinden ze bepaalde plekken onveilig?

Lees meer >

Ontwikkeling Noorderplein Emmen

Periode:oktober 2010
Thema:ruimtelijke ordening
Opdrachtgever:gemeente Emmen

In Emmen wordt een grootschalig project voorbereid voor de ontwikkeling van de noordelijke binnenstad. Senza Communicatie adviseert en ondersteunt de gemeente Emmen bij de communicatie rond deze ontwikkeling.

Lees meer >

Centrum Jeugd en Gezin in Veendam

Periode:oktober 2010
Thema:zorg
Opdrachtgever:gemeente Veendam

Gemeente Veendam is samen met de professionals in het veld druk bezig met het starten van een Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Veendam. Senza Communicatie adviseert de gemeente bij de communicatie over het nieuwe CJG.

Lees meer >

Spoedeisende hulp aan GGD Drenthe

Periode:september 2010
Thema:zorg, veiligheid, interim ondersteuning
Opdrachtgever:GGD Drenthe

Om tijdelijk extra capaciteit te hebben op de afdeling Communicatie maakt GGD Drenthe de laatste vier maanden van dit jaar gebruik van de kennis en ervaring van Senza Communicatie.

Lees meer >

N366 Veilig: Vaart met veiligheid

Periode:juli 2010
Thema:verkeer
Opdrachtgever:provincie Groningen

De N366 is de provinciale weg tussen Veendam en Ter Apel. De weg staat bekend vanwege de vele ongevallen die er plaatsvinden. Provincie Groningen pakt de verkeersonveiligheid aan in het project 'N366 Veilig'.

Lees meer >

Welkom in Werelderfgoed Waddenzee

Periode:juni 2010
Thema:duurzaamheid
Opdrachtgever:Common Wadden Sea Secretariat

De Waddenzee was genomineerd voor plaatsing op de Wereld Erfgoedlijst van UNESCO. De toekenning van het prestigieuze predicaat volgde in juni. Vanuit de wens om met een duidelijke boodschap over de Waddenzee naar buiten te treden voorafgaand, rond en na de definitieve besluitvorming, heeft het Trilaterale Waddenzeesecretariaat (Common Waddensea Secretariat) samen met haar partners in het veld Senza Communicatie gevraagd een actieplan op te stellen en uit te voeren.

Lees meer >

Nieuwe brug en Europese primeur voor Oosterwolde

Periode:juni 2010
Thema:verkeer, vervoer
Opdrachtgever:provincie Fryslân

In opdracht van Provincie Fryslân wordt de Hoofdbrug in Oosterwolde vervangen. De nieuwe brug is erg bijzonder: een hefbrug met een brugdek van composiet, een glasvezelversterkte kunststof. Oosterwolde heeft hiermee een Europese primeur.

Lees meer >

Een verkeersveilig Fryslân voor iedereen

Periode:mei 2010
Thema:verkeer
Opdrachtgever:provincie Fryslân

Provincie Fryslân spant zich al jarenlang in voor een verkeersveilige provincie. En met succes. De provincie stelde voor de periode 2010-2015 een nieuwe Strategie Verkeersveiligheid op.

Lees meer >

Je vindt een meerijder op Carpooldate.nl

Periode:maart 2010
Thema:duurzaamheid
Opdrachtgever:provincie Groningen, provincie Fryslân, provincie Drenthe

Ontwikkeling en uitbreiding Carpooldate.nl, herintroductie d.m.v. mediacampagne.

Lees meer >

Voorrang aan veilig verkeer in Groningen

Periode:januari 2010
Thema:verkeer, veiligheid
Opdrachtgever:Regiopolitie Groningen

Regiopolitie Groningen werkt voortdurend aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in haar provincie. Sinds 2003 besteedt ze daarom extra aandacht aan voorlichtingscampagnes in combinatie met verkeerscontroles.

Lees meer >

Begeleiding aanbesteding inventarisatie nieuwe huisstijl

Periode:oktober 2009
Thema:overig
Opdrachtgever:gemeente Oldambt

De gemeenten Scheemda, Reiderland en Winschoten fuseerden op 1 januari 2010 tot de nieuwe gemeente Oldambt. De opdracht was de aanbesteding van de inventarisatie van de huidige huisstijlmiddelen en advisering over de implementatie van de nieuwe huisstijl te begeleiden.

Lees meer >

Thuiszorg Groningen zoekt helden in de zorg

Periode:oktober 2009
Thema:zorg
Opdrachtgever:Thuiszorg Groningen

Onder het motto ‘Helden in de zorg' is Thuiszorg Groningen een wervingscampagne voor nieuwe medewerkers gestart.

Lees meer >

Een schone berm geeft energie!

Periode:september 2009
Thema:duurzaamheid
Opdrachtgever:provincie Groningen

Provincie Groningen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het materiaal dat vrijkomt bij het beheer van provinciale terreinen, waaronder bermen en rustplaatsen. In 2009 startte de provincie een proef om het bermmaaisel op een andere manier te verwerken.

Lees meer >

Herinrichting Stroobossertrekweg

Periode:juli 2009
Thema:verkeer
Opdrachtgever:provincie Fryslân

Het Friese project ‘Stroobossertrekweg’ richtte zich op de herinrichting van de provinciale weg N910. Doel van het project was de verkeersveiligheid te verbeteren door vanuit de Shared Space-filosofie maatregelen te treffen.

Lees meer >

Harenaars kiezen ontwerp nieuw gemeentehuis

Periode:april 2009
Thema:ruimtelijke ordening
Opdrachtgever:gemeente Haren

Het gemeentebestuur van Haren vroeg vijf architecten begin 2008 een ontwerp voor/visie op een nieuw gemeentehuis uit te werken. De gemeente wilde haar inwoners betrekken bij het maken van de uiteindelijke keuze.

Lees meer >

Grootschalige vernieuwing stadscentrum Coevorden

Periode:augustus 2008
Thema:ruimtelijke ordening, interim ondersteuning
Opdrachtgever:gemeente Coevorden

‘Coevorden beweegt’ is de naam van een omvangrijk herstructureringsproject van de Coevorder binnenstad. In dit project hebben de adviseurs van Senza na een brainstorm in 2003 met verschillende betrokken partijen een actieplan opgesteld om op korte termijn de dialoog met de inwoners van Coevorden nieuw leven in te blazen. Sindsdien is Senza betrokken bij de communicatie over de verbetering van het Coevorder stadshart.

Lees meer >

Drenthe Bespaart

Periode:juli 2008
Thema:duurzaamheid
Opdrachtgever:Milieufederatie Drenthe, provincie Drenthe

In Drenthe lopen veel verschillende projecten op het gebied van energiebesparing. Inwoners die op zoek zijn naar informatie over energiebesparing vinden daarin moeilijk hun weg. Om dat te veranderen zijn Provincie Drenthe en Milieufederatie Drenthe gestart met een samenwerkingsverband op het gebied van energiebesparing.

Lees meer >

Shared Space: ruimte voor iedereen

Periode:juni 2008
Thema:ruimtelijke ordening, duurzaamheid
Opdrachtgever:provincie Fryslân

Verzorgen van interne en externe communicatie rond het Europese Interreg IIIB-project Shared Space.

Lees meer >

Voelen Harenaars zich thuis in hun gemeente?

Periode:oktober 2007
Thema:ruimtelijke ordening
Opdrachtgever:gemeente Haren

Op 1 januari 2007 werd een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. Aanleiding voor Gemeente Haren om zich te bezinnen op haar taken en de samenwerking met haar burgers. Ze onderzocht daarom in oktober 2007 de kwaliteit van de Harener samenleving.

Lees meer >
login