Animatie Weefvakken

Periode:september 2017
Thema:verkeer en vervoer
Opdrachtgever:Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Op een auto(snel)weg kom je soms op plekken waar in-en uitvoegers samenkomen in één wegvak. Een weefvak. Veel weggebruikers vinden het gebruiken van deze weefvakken lastig, vooral als ze kort zijn. Daarom maakten we een animatie, waarin wordt uitgelegd hoe je veilig kunt in- en uitvoegen op een weefvak.

Een weefvak is een combinatie van een in- en uitvoegstrook. Hoe werken die nou precies? En vooral… wat doe je als ze weinig ruimte bieden? Korte weefvakken komen weggebruikers tegen op de A7 bij de knooppunten Drachten en Heerenveen. Rijkswaterstaat en de politie merken dat veel weggebruikers deze weefvakken lastig vinden. Senza stelde voor een animatie te maken, waarin wordt uitgelegd hoe je veilig in- en uit kunt voegen op eenweefvak. In de animatie wordt in een heldere, no-nonsense stijl verteld wat je als invoeger en als uitvoeger moet doen. Daarin is aandacht voor het kijkgedrag van de bestuurder, de snelheid van de auto en het inspelen op het gedrag van andere weggebruikers.

De animatie kwam tot stand in nauwe samenwerking met de verkeersspecialisten van Politie Noord-Nederland. Voor de realisatie ervan werkten we samen met Frissekom. De animatie is verspreid via de communicatiekanalen van Rijkswegen Noord en via rijscholen. Inmiddels is de animatie al 350 keer gedeeld via Facebook en hebben tienduizenden weggebruikers de animatie gezien.

< Terug
login