Burgerparticipatie en burgerinitiatief

Waar overheidscommunicatie de laatste decennia veelvuldig uit zenden bestond, streeft de overheid nu naar meer samenwerking, dialoog en participatie. De formele inspraak uit de jaren '70 maakte in de jaren '80 en '90 plaats voor interactief beleid. En sinds de eeuwwisseling oefenen steeds meer overheden zich erin burgers de ruimte te geven om zelf met initiatieven te komen en zo hun eigen leven en leefomgeving vorm te geven.

Overheden zijn hierin niet allemaal even ver. En vaak staan de neuzen binnen de organisatie ook (nog) niet dezelfde kant op als het gaat om de mate waarin burgers invloed en ruimte wordt gegund. Senza Communicatie wil overheden helpen hier een gezamenlijke visie op te ontwikkelen, strategische keuzes in te maken en deze ook concreet te maken in de praktijk van elke dag.

< Terug
login