Ruimtelijke ontwikkelingen

Stadsvernieuwing, centrumplannen, herstructurering, ontwikkeling van bedrijventerreinen en woonwijken, aanleg van wegen. Het zijn voor overheden complexe processen met veel verschillende belanghebbenden, die steeds meer van de overheid verwachten dat deze hen actief en tijdig betrekt in het hele proces. Logisch, want deze veranderingen hebben vaak een grote impact op het leven van mensen. Nog te vaak is een gang naar de Raad van State een ultieme uiting van belanghebbenden dat zij serieus genomen willen worden.

Als partner van de overheid en advocaat van de samenleving slaat Senza Communicatie in dergelijke processen graag een brug door overheden te ondersteunen en adviseren in respectvolle en effectieve communicatie, op alle fronten:

- Beleidscommunicatie
- Omgevingscommunicatie/infracommunicatie
- Interne communicatie
- Marketingcommunicatie

Senza heeft bovendien ruime ervaring met communicatie in zogeheten Shared Space-processen.

< Terug
login