Voorlichting en educatie (veiligheid)


Veel overheden en maatschappelijke organisaties zijn bezig zich te bezinnen op hun kerntaken. Bij de uitoefening van deze taken komt veel communicatie kijken, vaak in de vorm van voorlichting en educatie. Eén van de meest in het oogspringende kerntaken van overheden is: zorgen voor veiligheid. Wat moeten we doen als de sirene gaat? Hoe gedragen we ons veilig op de weg? En actueel in Groningen: wat te doen tijdens of na een aardbeving?

In de communicatie rond deze onderwerpen gaat het niet alleen om het overbrengen van een boodschap, maar ook om beïnvloeding van gedrag. Kennis van de doelgroep is daarbij een eerste vereiste. Senza Communicatie is betrokken op de doelgroep én op de inhoud, maar heeft daarbij net iets meer afstand tot de materie dan de opdrachtgever. Dit maakt dat we goed in staat zijn een brug te slaan tussen organisaties en hun doelgroepen over belangrijke onderwerpen.

< Terug
login