Strategische inzet van communicatie

Een doelgerichte, strategische inzet van communicatie is een belangrijke sleutel tot het realiseren van organisatie- en beleidsdoelen. Een heldere communicatie- en/of participatiestrategie helpt u om doelgerichte keuzes te maken en verwachtingen bij alle betrokkenen goed te kunnen managen.

Samen met u ontwikkelen we graag een passende communicatiestrategie. Dat begint met een analyse van de uitgangssituatie: wie zijn betrokken bij dit onderwerp, wat zijn hun belangen, meningen, sentimenten en gevoelens. En wat zijn belangrijke ontwikkelingen en beleidskaders waar we rekening mee moeten houden? Hiervoor maken we gebruik maken van online analysemethodes en/of off line middelen (bijvoorbeeld interviews). 

Wanneer blijkt dat binnen de organisatie geen eenduidige lijn zit in de communicatie, is het raadzaam een communicatiebeleidsplan op te stellen, waarin wel een gezamenlijke lijn wordt afgesproken. Het opstellen van een communicatiebeleidsplan doen we in nauwe samenwerking met de medewerkers die hiermee aan de slag moeten. Zij weten waar ze in de praktijk tegenaan lopen en kunnen zo - al in de analysefase - een inbreng leveren. Ook zijn zij het die het beleid handen en voeten moeten geven. Het is daarom van belang dat zij 'eigenaar' worden van het beleidsplan. Het proces om tot zo'n beleidsplan te komen, is daarom minstens zo belangijk als het document zelf.

Senza helpt organisaties ook communicatie om op projectniveau strategisch in te zetten door het maken van communicatie(actie)plannen. Ook dit plan kan niet zonder analyse van de uitgangssituatie, zij het in een andere context.

 

 

 

 

 

 


 

< Terug
login