Signaleren en verbinden

Senza Communicatie wil een bijdrage leveren aan wederzijds begrip tussen de publieke sector en de samenleving. Dit doen we door publieke organisaties te adviseren en te begeleiden in respectvolle, doelgerichte en effectieve communicatie met hun omgeving. En dus te luisteren en te verbinden. Als partner van de opdrachtgevende organisatie én als 'advocaat' van de doelgroep.

Afstudeeronderzoek: (hoe) kunnen we mensen bereiken die weinig openstaan voor de voorlichting?

Wie bereiken we met verkeersveiligheidscampagnes? Zijn er mensen die onbereikbaar zijn? Of zijn ze toch ergens mee te raken? Hedwig Dijkstra deed hierover haar afstudeeronderzoek bij Senza.

Lees meer >

Communicatie over nieuwe vorm van onkruidbestrijding

Gemeenten De Marne en Eemsmond gaan over op niet-chemische onkruidbestrijding. Goed nieuws natuurlijk, want dat is beter voor het milieu. Deze nieuwe manier van bestrijden betekent echter ook dat er meer onkruid zichtbaar zal zijn op de openbare plekken. Senza ondersteunde de gemeenten met de communicatie hierover. 

Lees meer >

Fiets op, modus aan!

Steeds meer ongelukken in het verkeer komen door smartphonegebruik. Met name bij fietsende jongeren. Om die reden vraag het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe dit voorjaar met de campagne Fietsmodus extra aandacht voor smartphonegebruik op de fiets. Senza organiseerde de startactie van de campagne. 

Lees meer >

Drentse motorrijders met Veurjoar in de kop op training

Groningse en Drentse motorrijders krijgen dit voorjaar extra aandacht van Verkeer- en Vervoerberaad Groningen en Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. Senza verzorgt onder meer een speciale kortingsactie voor Drentse motorrijders via Facebook. 

Lees meer >

Veilig door De Marne: een pilotproject voor burgerparticipatie

Gemeente De Marne is in 2015 gestart met een project waarbij ze burgers wil motiveren om de verkeersveiligheid in hun eigen buurt te verbeteren. Senza ondersteunt de gemeente in dit proces. 

Lees meer >

Verkeersbrochure voor nieuwkomers in Nederland

Vluchtelingen en nieuwkomers in Nederland zijn vaak niet op de hoogte van de Nederlandse verkeersregels. In opdracht van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen ontwikkelde Senza daarom een brochure met de belangrijkste verkeersregels voor voetgangers en fietsers.

Lees meer >
login