Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Effectmeting ‘Kalm aan, vlot verder’

In opdracht van de provincie Drenthe zijn we eind 2020 gestart met de verkeersveiligheidscampagne ‘Kalm aan, vlot verder’ op drie stroomwegen in Drenthe. We vernieuwden de mottoborden langs de N34, N381 en N391 en ontwikkelden een aanvullende campagne. Maar hoe weet je nu eigenlijk of zo’n campagne effect heeft? Om hier zicht op te krijgen, monitoren we de ervaren verkeers(on)veiligheid op deze drie wegen. Dit gebeurt in drie stappen: een nulmeting en twee effectmetingen. De resultaten van de speciaal hiervoor ontwikkelde nulmeting zijn inmiddels binnen. En dat leverde nu al een schat aan informatie op, want de vragenlijst is door ruim 1.600 verkeersdeelnemers ingevuld!

Het doel van de campagne is om weggebruikers van deze drie provinciale wegen er op attent maken dat rustig rijden zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. En dat brengt iedereen vlot verder, is het motto. In de campagne wordt aandacht besteed aan verkeerssituaties die ontstaan door afleiding, keren, inhalen, afstand houden en invoegen. De enquêteresultaten werden gebruikt om de campagne vorm te geven, maar zijn voor de provincie ook input voor andere nog te nemen maatregelen.

Hoge respons
De enquête is uitgezet in november 2020 en geeft inzicht in verkeersonveiligheidsgevoelens op de Drentse stroomwegen. Senza zette de vragenlijst op, zorgde voor verspreiding van de enquête en verwerkte de binnengekomen resultaten. Er namen 1604 weggebruikers deel aan de enquête. De belangrijkste conclusie is dat 89% van de ondervraagden vindt dat het gedrag van (mede)weggebruikers op de drie provinciale wegen moet worden aangepakt. 1431 ondervraagden gaven suggesties voor het veiliger maken van de drie wegen. Zo noemen ze onder andere meer handhaven op snelheid, inhalen en bellen, en een gehele verdubbeling van de N34 of een inhaalverbod over de hele weg. Ook doen veel mensen een appel op de weggebruiker zelf: heb meer geduld en respect voor elkaar.

En nu?
De uitgevoerde enquête dienen als nulmeting voor de campagne. De campagne wordt afgerond in het najaar. Dan zal er opnieuw een meting worden uitgevoerd, om te bekijken of de campagne de verkeers(on)veiligheid op deze drie N-wegen heeft beïnvloed.