Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Print-communicatiemiddelen scoren goed bij project N366 Veilig

Hoe hebben weggebruikers het project ‘N366 Veilig’ ervaren? Wat vonden ze van de informatievoorziening? Welke communicatiemiddelen hebben zij vooral gezien? In opdracht van de provincie Groningen en in samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs deden we een belevingsonderzoek naar het project ‘N366 Veilig’. Senza verzorgt al jarenlang de communicatie rondom het project, dus het onderzoek was voor ons direct een mooie manier om het resultaat van ons werk te bekijken.

Enquête
In samenwerking met de projectpartners binnen N366 Veilig stelden we een enquête op voor weggebruikers van de N366. Daarin zijn niet alleen vragen gesteld over de communicatie, maar ook over hinder door werkzaamheden, handhaving en veiligheid op de weg. De vragenlijst is door meer dan 1.000 weggebruikers ingevuld. Zowel schriftelijk als online kwamen de reacties binnen.

Informatievoorziening
Vanuit Senza waren we natuurlijk vooral nieuwsgierig naar de resultaten over het thema ‘communicatie’. En dat zijn resultaten waar we tevreden mee zijn! Het merendeel van de respondenten gaf aan voldoende geïnformeerd te zijn. Daarnaast was ruim 80% van de respondenten bekend met het project. De totale informatievoorziening en communicatie krijgt als eindcijfer een mooie 7,5.

Fysieke communicatiemiddelen
Uit de enquête blijkt ook dat weggebruikers hun informatie over het project vooral hebben gekregen via fysieke, geprinte communicatiemiddelen: borden langs de weg, een informatiekrant die huis-aan-huis wordt verspreid en advertenties in de krant. Pas daarna worden de online middelen zoals een website, e-nieuwsbrief en social media-kanalen genoemd. Voor ons een duidelijk signaal dat in deze online wereld geprinte middelen nog altijd goed scoren!