Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Brochure Verkeer in Nederland nu ook voor Oekraïense vluchtelingen

Deze week verschijnt de brochure Verkeer in Nederland – veilig lopen en fietsen - voor Oekraïense vluchtelingen in ons land. De brochure wordt verspreid in het hele land. Senza zorgde in samenwerking met Verkeerswijzer Groningen voor de realisatie en verspreiding van de brochure.

De brochure Verkeer in Nederland bevat de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers. In 2016 verscheen de oorspronkelijke versie van de brochure, die nu op verzoek van verschillende instanties in het land is vertaald voor Oekraïense vluchtelingen. Onze opdrachtgever van de oorspronkelijke brochure, Verkeerswijzer Groningen, vroeg ons de brochure te updaten en vertalen. Verkeerswijzer Groningen zorgt er in de provincie Groningen samen met de Veiligheidsregio Groningen voor dat alle Oekraïners een exemplaar ontvangen. Daarnaast financiert Verkeerswijzer Groningen de eerste oplage voor andere provincies.

Veel gebruikte brochure

‘Verkeer in Nederland’ is ontwikkeld om nieuwkomers in Nederland kennis te laten maken met de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers in ons land. Dat gebeurt op een toegankelijke manier door middel van tekeningen van ‘goede’ en ‘foute’ verkeerssituaties, begeleid door korte teksten. De oorspronkelijke brochure bevat naast het Nederlands ook teksten in het Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya (de taal die in Eritrea wordt gesproken). Verkeerswijzer Groningen zorgde er destijds voor dat er 50.000 exemplaren via het COA werden verspreid. Sindsdien wordt de brochure in het hele land bij verkeerseducatie maar ook bij taallessen ingezet. Senza krijgt geregeld aanvragen van welzijnsinstellingen, taalhuizen en instanties als Vluchtelingenwerk die de brochure willen gebruiken. 

Gewijzigde herdruk origineel

Sinds de komst van Oekraïense vluchtelingen in ons land klinkt steeds vaker de vraag om een vertaling van de verkeersbrochure. Omdat sommige vluchtelingen Russischtalig zijn, is de brochure vertaald in het Oekraïens en Russisch. Tegelijkertijd is er een gewijzigde herdruk verschenen van de oorspronkelijke uitgave van de brochure. Voor de vertaling van het Oekraïens en Russisch werkten we samen met f.a.x. Translations, voor de gewijzigde herdruk in Tigrinya en Arabisch met Presence. De brochures werden ontworpen voor Studio Rob Pentinga. Groningse inwoners en organisaties kunnen de brochure [hier] gratis aanvragen bij Verkeerswijzer Groningen. Organisaties van buiten de provincie Groningen kunnen beide brochures – tegen kostprijs – aanvragen bij Senza Communicatie.