Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Taaltraject Samenleren van start

Op maandag 10 september is bij Molendrift een nieuw taaltraject van start gegaan: Samenleren! Verschillende Groningse welzijnsinstellingen zetten zich in dit traject in om ouders van jonge kinderen, die niet goed kunnen lezen en schrijven te helpen met hun taalvaardigheid. 

Het taaltraject is een initiatief van Bereslim en Molendrift. Senza Communicatie helpt bij de promotie van de cursus en communicatie. In de zomermaanden lieten we een beeldmerk en beeldtaal ontwikkelen, zorgden we voor divers promotiemateriaal en een website waar mensen zich kunnen aanmelden: www.samenleren050.nl

Wethouder Roeland van der Schaaf was aanwezig bij de aftrap van het project: “De gemeente Groningen streeft naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en iedereen mee kan doen. Problemen met lezen en schrijven vormen voor veel mensen een belemmering om volop deel te nemen aan het dagelijkse leven. Daarom steunen we dit project van harte”.

De cursus bestaat uit tien ouderbijeenkomsten, elk met een eigen thema. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het ICT-platform. Ouders kunnen het platform raadplegen via een app op hun telefoon of via internet op hun pc, laptop of tablet. Het platform bevat onder andere digitale prentenboeken van Bereslim en het digitale spel Jeffy van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook staan er filmpjes en animaties op over Nederlandse gesprekken in het dagelijks leven. Hierdoor worden de ouders gestimuleerd om ook thuis met taal aan de slag te gaan.

Samenleren wordt gesubsidieerd vanuit het landelijke project ‘Tel Mee Met Taal’. Het doel van Tel Mee Met Taal is om laaggeletterdheid in Nederland te bestrijden en te voorkomen.