Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Hoe stimuleer je mensen elkaar veilig te passeren op een 60 kilometerweg?

Dagelijks wordt de Mensumaweg gedeeld door verschillende groepen weggebruikers. De weg is bijvoorbeeld populair onder fietsende scholieren, automobilisten op weg naar hun werk en agrariërs. De snelheidslimiet ligt er op 60 kilometer per uur, maar uit metingen blijkt dat deze zeer regelmatig wordt overschreden. De verkeerssituatie wordt als onveilig ervaren; met name omwonenden, scholieren en hun ouders hebben hun zorgen uitgesproken bij de gemeente Westerkwartier. Daarom heeft Verkeerswijzer Groningen Senza Communicatie gevraagd een gedragsaanpak te ontwikkelen om het verkeersgedrag op de Mensumaweg positief te beïnvloeden. 

Uit onderzoek van de provincie Groningen bleek dat vooral fietsers onveiligheid ervaren; zij worden voor hun gevoel afgesneden door inhalende automobilisten. We kozen er daarom voor de gedragsaanpak te richten op bestuurders van gemotoriseerde voertuigen. Zij worden door middel van een campagne gestimuleerd om op een verantwoorde manier in te halen. Dit doen we aan de hand van verschillende boodschappen en technieken.

Wegmarkeringen als inhaalhulp
Om te komen tot een gedragsaanpak, brachten we de belangrijkste drijfveren van het bestaande gedrag in kaart. Zo ontdekten we dat het voor automobilisten vaak moeilijk is om in te schatten hoeveel afstand nou precies voldoende is om verantwoord in te halen. Dit vertaalden we door in een tijdelijke wegmarkering. Deze wegmarkering laat zien hoeveel afstand tussen fietser en automobilist er nodig is om veilig in te kunnen halen. Bestuurders die gebruik maken van de Mensumaweg komen deze markeringen direct aan het begin van de weg tegen, zowel vanuit Leek als vanuit Oldekerk. Op deze punten staan ook spandoeken met de belangrijkste campagneboodschap: ‘Inhalen? Houd afstand'.

Westerkwartierders doen ’t samen
Natuurlijk zijn er ook andere drijfveren van invloed op het inhaalgedrag van automobilisten. Irritatie, veroorzaakt door drie of meer pubers die naast elkaar op de weg fietsen bijvoorbeeld. Daarom benadrukken we de verantwoordelijkheid van beide partijen. Dat doen we met een spandoek waarop een gewenste inhaalactie afgebeeld is, begeleid door de tekst “Westerkwartierders doen ‘t samen”. Zo plaatsen we automobilisten automatisch in een rol waar het gewenste gedrag bij hoort. Halverwege de weg worden zij op een formele manier aan het duidelijke handelingsperspectief van verantwoord inhalen herinnerd door middel van een verkeersbord. Hierop staan een inhalende auto en een fietser op veilige afstand van elkaar afgebeeld, met daarboven de tekst “Houd afstand”. Tot slot worden weggebruikers aan het einde van de Mensumaweg bedankt; een vrolijk spandoek langs de weg leest “Dankjewel dat je rekening met ons hield”.

Wat houdt de campagne verder in?
Om het voor automobilisten mogelijk te maken om veilig in te kunnen halen, wordt er ook aandacht besteed aan het fietsgedrag van de scholieren. Leerlingen van groep acht oefenen bijvoorbeeld samen de route naar de middelbare school, waarbij ze uitleg krijgen over veilig verkeersgedrag. Daarnaast werken ook rijscholen mee aan de campagne; zij worden opgeroepen hun leerlingen in de toekomst op de Mensumaweg te laten oefenen met veilig inhalen. Ook is de eigenaresse van de plaatselijke rijschool geïnterviewd over het thema en is er aandacht voor de verschillende campagne onderdelen in de lokale pers en huis-aan-huis bladen.

Natuurlijk doen we het niet alleen
Een campagne als deze vraagt om een netwerk van mensen die weten hoe het werkt om te communiceren in het veld. Voor de realisatie van de middelen langs en op de weg werkten we daarom onder andere samen met Thijn Post, Studio Rob Pentinga, de HR Groep en Clean Advertising. De (web)teksten en de kopij voor de lokale pers verzorgden we zelf.