Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Verkeersbrochure nieuwkomers

Vluchtelingen en nieuwkomers in Nederland zijn vaak niet op de hoogte van de Nederlandse verkeersregels. Daarom ontwikkelde Senza een brochure met de belangrijkste verkeersregels voor voetgangers en fietsers. Daarnaast maakten we twee voorlichtingsborden die bij het asielcomplex in Ter Apel zijn geplaatst. De borden zijn bedoeld om te voorkomen dat asielzoekers lopend of fietsend de provinciale autoweg N366 op gaan.

Brochure vol beeldtaal
Voor Nederlanders is het heel ongewoon om op een auto- of snelweg te lopen. Voor nieuwkomers in ons land, die onze verkeersregels niet kennen, kan dit echter heel normaal lijken. Omdat het ook daadwerkelijk is voorgevallen en om ongelukken te voorkomen, ontwikkelde Senza voor het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen een brochure voor nieuwkomers met daarin de belangrijkste Nederlandse verkeersregels. De brochure is bedoeld voor vluchtelingen die nog niet zo lang in Nederland zijn, maar kan ook gebruikt worden voor andere buitenlanders die in Nederland verblijven. Bijzonder aan de brochure is dat de regels hoofdzakelijk in beeldtaal worden weergegeven. De inhoud van de brochure is vertaald in vier talen: Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya. De brochure bestaat vooral uit afbeeldingen van verkeerssituaties, waarbij snel te zien is wat de voetganger of fietser in die situatie moet doen. Dat wordt met een groen, rood of geel teken aangegeven. Daarnaast worden in de brochure de belangrijkste verkeersborden toegelicht.

Borden
Daarnaast zijn er voorlichtingsborden geplaatst bij het asielcentrum in Ter Apel. De aanleiding voor het plaatsen van de borden is het probleem dat asielzoekers op weg naar Ter Apel soms de N366 lopend of fietsend oversteken. Dat levert gevaarlijke situaties op voor zowel de asielzoekers als de weggebruikers. De informatieborden laten zien dat er een parallelweg naast de autoweg ligt, waarover je lopend of fietsend naar Ter Apel kunt gaan.

Ontwikkeling
Senza ontwikkelde de brochure en de borden in samenwerking met Studio Rob Pentinga, dat de illustraties maakte en zorgdroeg voor het ontwerp. De beeldtaal ontwikkelden we in nauw overleg, waarbij we inhoudelijke adviezen van Stichting Bevordering Verkeerseducatie kregen. Voor de verspreiding van de brochure werkten we samen met het COA. Er is in eerste instantie een oplage van 50.000 exemplaren gedrukt, die worden verspreid over alle opvanglocaties in Nederland.

Actualisatie

De brochure is in het najaar van 2019 geactualiseerd met informatie over telefoongebruik op de fiets. De geactualiseerde uitgave is verspreid in Groningen en Drenthe. Geïnteresseerden uit andere provincies kunnen de brochure bij Senza bestellen.