Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Communicatie onkruidbestrijding

Gemeenten De Marne en Eemsmond gaan over op niet-chemische onkruidbestrijding. Goed nieuws natuurlijk, want dat is beter voor het milieu. Deze nieuwe manier van bestrijden betekent echter ook dat er meer onkruid zichtbaar zal zijn op de openbare plekken. Senza ondersteunde de gemeenten met de communicatie hierover.

Burgers informeren

Sinds april 2016 mogen gemeenten geen chemische onkruidbestrijding meer gebruiken. Dit heeft positieve gevolgen voor het milieu. Het zorgt er ook voor dat er meer onkruid zichtbaar is op openbare plaatsen. Om vragen voor te zijn, informeren de gemeenten De Marne en Eemsmond hun inwoners over deze verandering. Senza schreef hiervoor brieven, persberichten, een advertentietekst en teksten voor op de gemeentelijke websites. Via deze middelen worden burgers geïnformeerd over de gewijzigde methode. Daarnaast zijn er in beide gemeenten burgers die tot nu toe de onkruidbestrijding van de gemeente overnamen, om te voorkomen  dat er chemische middelen zouden worden gebruikt. Deze mensen ontvingen een brief met de keuze om dat te blijven doen of om de taak weer aan de gemeente over te dragen.