Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Kalm aan, vlot verder

Wie wel eens in Drenthe komt, kent vast de N34, de lange provinciale weg tussen De Punt en Coevorden waar je heerlijk met kunt genieten van het voorbij zoefende groene Drentse landschap. Maar waar je ook geregeld over leest dat er weer een ongeluk gebeurd is. Enkele jaren geleden schakelde de provincie Drenthe Senza in, om spandoeken met motto's langs de N34 te ontwikkelen die het verkeer verschillende verkeersveiligheidsboodschappen meegeven. Inmiddels blijkt ook op andere provinciale wegen problematisch verkeersgedrag voor te komen. De provincie Drenthe vroeg ons een nieuwe campagne te ontwikkelen voor drie provinciale wegen. Daarmee maken we iedereen er op attent dat rustig (veilig) rijden zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. En dat brengt iedereen vlot verder, is het motto.

De verkeers(on)veiligheid op de N34 had al jarenlang de aandacht van de provincie Drenthe. Daarom startte de provincie al in 2017 met een verkeerscampagne op de N34, onder andere met mottoborden langs de kant van de weg die we vanuit Senza Communicatie ontwikkelden. Deze mottoborden waren nu toe aan vernieuwing. De provincie Drenthe schakelde ons in om de campagne te vernieuwen én deze uit te breiden naar twee provinciale wegen, de N381 en de N391. Uit analyses bleek namelijk dat op deze twee provinciale wegen vergelijkbare problematiek speelde als op de N34.

Kalm aan, vlot verder
In 2017 ontwikkelden we vanuit Senza Communicatie mottoborden voor de N34 met verschillende boodschappen. Het concept bedachten we onder andere samen met een verkeerspsycholoog. Iedere boodschap sloot naadloos aan op de problematiek die speelt op het weggedeelte. We besloten dit concept niet aan te passen, maar wel na te denken over een overkoepelende boodschap die de verschillende borden met elkaar zou verbinden. Uitgebreide analyses en twee inspirerende brainstormsessies later kwamen we tot de pay-off ‘Kalm aan, vlot verder’.

Actieplan
Alleen het plaatsen van spandoeken langs de weg is niet genoeg om tot gedragsverandering te komen. Daarom ontwikkelden we een actieplan, waarin we de campagne ‘Kalm aan, vlot verder’ in verschillende deelcampagnes uitwerkten. Alles met het doel het aantal ongevallen op de provinciale wegen te verminderen door weggebruikers bewust te maken, te informeren en een handelingsperspectief te bieden. 

Nulmeting
Om inzicht te krijgen in het effect van de campagne, werd Senza Communicatie gevraagd om de ervaren verkeers(on)veiligheid op de wegen te monitoren. Dit gebeurt in drie stappen: een nulmeting en twee effectmetingen. De speciaal hiervoor ontwikkelde nulmeting is inmiddels verspreid en werd door ruim 1.600 verkeersdeelnemers ingevuld. Dit leverde een schat aan informatie op, die wordt meegenomen in de deelcampagnes die we nu ontwikkelen.

Uitrol van de campagne
In verband met corona is de campagne Kalm aan, vlot verder wat later gestart dan voorgenomen was. Inmiddels is overkoepelende campagne Kalm aan, vlot verder bekend gemaakt en zijn er verschillende deelcampagnes gaande. Zo is er een deelcampagne gericht op afleiding in het verkeer, één gericht op gevaarlijk inhalen, één gericht op keren op de weg, en komen er ook thema's als 'snelheid', 'invoegen' en 'afstand houden' aan de orde. Bij de realisatie van de campagnemiddelen werken we onder meer samen met Studio Rob Pentinga en TRGR