Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Rijkswegen Noord

Rijkswaterstaat, politie en Openbaar Ministerie werkten in Noord-Nederland sinds 2015 onder de noemer Rijkswegen Noord samen aan de verbetering van de verkeersveiligheid op rijkswegen in Noord-Nederland. Onlangs hebben de partijen bekend gemaakt te stoppen met de samenwerking in die vorm. Senza Communicatie ondersteunde de partners bij de verschillende projecten die zij samen uitvoerden. Dat betreft een snelheidscampagne op de autowegen N33 en N31, de campagne Samen wegwerken, een kortdurende actie A7 Attent op de A7 in Groningen en Friesland, en de inzet van een speciaal publiekspanel voor de noordelijke rijkswegen. 

Publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland

Een succesvolle samenwerking in het project A7 Veilig was voor Rijkswaterstaat, politie en Openbaar Ministerie reden om meerdere nieuwe projecten op te zetten waarin de samenwerking voortgezet kon worden. Zo zetten zij samen een nieuw Publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland op, waarin burgers hun mening kunnen geven over de (veiligheid op de) rijkswegen. Senza ondersteunde dit panel door jaarlijks twee peilingen onder de panelleden uit te voeren, de begeleidende communicatie te verzorgen en de rapportages en publiciteit te verzorgen. De in totaal zeven peilingen leverden een schat aan informatie op. Tot slot handelden wij in opdracht van Rijkswaterstaat ook de vragen af die in verband met het panel binnenkwamen.

Snelheidscampagne N31 en N33

Vanuit Rijkswegen Noord is een gezamenlijke aanpak opgezet om het aantal snelheidsovertreders op de dubbelbaans autowegen N31 (Friesland) en N33 (Drenthe/Groningen) te verminderen. In nauwe samenwerking met de politie die inzette op extra handhaving verzorgden wij acties en voorlichting om weggebruikers te wijzen op de limiet van 100 km/uur. Zo lieten we in samenwerking met Rpublic (nu Dappr) lieten opvallende mottoborden plaatsen. 

A7 Attent

Samen met de politie zorgden wij in 2017 in opdracht van Rijkswaterstaat ook voor een kortdurend offensief op de A7 in Friesland en Groningen om aandacht te vragen voor de verkeersonveiligheid door afleiding in het verkeer. Via een beloftenactie op Facebook kreeg de actie een groot bereik. De winnares van de actie mocht een dagje mee op verkeerssurveillance met de politie. 

Samen wegwerken

De partners constateerden verder een veiligheidsprobleem bij wegwerkzaamheden en besloten daarop actie te ondernemen. Ze zochten daarbij de samenwerking met de drie noordelijke provinciale wegbeheerders en brancheorganisaties in de (wegen)bouw. Het mondde uit in de campagne Samen wegwerken. Senza ondersteunde de partijen bij de planvorming, de campagneplannen en de realisatie van de campagne. Een campagne enerzijds gericht op de wegwerkers zelf, anderszijds op de verkeersdeelnemers in Noord-Nederland. Heel uiteenlopend werk: van regie over de campagne tot realisatie van campagnemiddelen tot contentbeheer. Maar ook ondersteuning en advisering tijdens projectgroepbesprekingen en gesprekken met de brancheorganisaties. 

Communicatie en publiciteit

Senza Communicatie ondersteunde en adviseerde de projectgroep Rijkswegen Noord sinds 2015 ook bij de algemene communicatie en publiciteit rondom Rijkswegen Noord. Zo realiseerden en beheerden we de website rijkswegennoord.nl en de sociale media accounts. De facebookpagina Rijkswegennoord had in 2019 tussen de 14.000 en 15.000 volgers.