Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Veilig door de Marne

De rol van de overheid verandert. Termen als ‘burgerparticipatie’ en ‘bewonersinitiatieven’ hoor je steeds vaker. Burgers worden mondiger en nemen vaker een initiatief in eigen buurt of dorp. Gemeenten faciliteren de burgers om deze initiatieven uit te voeren. Ook voor projecten met betrekking tot verkeersveiligheid kan ervoor gekozen worden om de burgers een belangrijkere rol te geven. Gemeente De Marne heeft zich daar het afgelopen jaar voor ingezet. Deze rolverschuiving brengt echter grote veranderingen in de denkwijze met zich mee, zowel voor de gemeente als voor de burgers. Aan Senza is gevraagd hierin te ondersteunen.

‘Veilig door de Marne’

Gemeente de Marne is in 2015 het project ‘Veilig door de Marne’ gestart. Een vernieuwend en vooruitstrevend project waarbij burgerparticipatie bij verkeersveiligheidsprojecten centraal staat. Al jaren zijn verkeersonveilige situaties in dorpen het onderwerp van gesprek. Daarom roept de gemeente bewoners op om zelf een aanpak te bedenken en waar mogelijk uit te voeren met het doel de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol en ondersteunt de burgers bij het bedenken en uitvoeren van hun initiatieven. De verschuiving van deze rollen gaat niet van de ene op de andere dag. Senza heeft begeleiding gegeven bij dit veranderproces, ondersteunde de gemeente bij de communicatie en brengt deskundigheid op het terrein van verkeersveiligheidsvoorlichting en –educatie. Zo hebben we geholpen met de organisatie van bewonersavonden, met interne brainstormsessies en met het genereren van de nodige persaandacht. Daarnaast heeft Senza meegedacht over de invulling van de nieuwe rollen van de gemeente en de burgers.