Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Werelderfgoed Waddenzee

Toen de Waddenzee in 2007 genomineerd werd voor plaatsing op de Wereld Erfgoedlijst van UNESCO, ontstond de wens om rondom de definitieve toekenning van het predicaat met een duidelijke boodschap naar buiten te treden. Het Waddenzeesecretariaat schakelde Senza in om een actieplan op te stellen en uit te voeren.

Unieke natuur
Met toekenning van de Werelderfgoedstatus onderstreept Unesco dat de Waddenzee zo’n grote natuurwaarde heeft voor de wereld dat deze bescherming verdient. De Waddenzee is onvervangbaar en uniek en mag beschouwd worden als eigendom van de hele wereld. Werelderfgoed Waddenzee beslaat 9.735 km2 land en zee, langs een kust van meer dan 400 kilometer, van het Nederlandse Den Helder tot en met het Duitse eiland Sylt. De Waddenzee is wereldwijd gezien het grootste natuurlijke systeem van zand- en slikplaten en laaggelegen, beschermende eilanden.

Welkom in Werelderfgoed Waddenzee
De drie nationale overheden (Nederland, Duitsland en Denemarken) wilden bij toekenning van de Werelderfgoedstatus via hun partners direct over dit heuglijke feit communiceren. Senza gaf advies over de in te zetten middelen en verzorgde de (coördinatie van de) realisatie ervan. In de vijf weken tussen opdrachtverlenging en het moment van toekenning, zorgde Senza onder meer voor de productie van een website, vlaggen, banners, folders, posters en een videopresentatie. Senza coördineerde eveneens de distributie van de middelen zodat iedere partner direct na toekenning de officiële 'Welkom in Wereldwerfgoed Waddenzee'-vlag kon uitsteken.